1. Trả tiền trực tiếp khi nhận hàng

Áp dụng cho tất cả Khách hàng nằm trong phạm vi giao hàng của chúng tôi. Nhân viên đem hàng đến nhà và thu tiền.

-    Chúng tôi nhận tiền Đồng Việt Nam.

-    Khách hàng có thể nhờ người thân thanh toán hoặc nhận hàng thay Khách hàng.

2. Trả tiền thông qua Ngân hang:

-     Xin vui lòng chuyển tiền mua hàng đến tài khoản Công ty Nhân Phước theo nội dung và địa chỉ sau:

·         Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng.

·         Người nhận: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nhân Phước

·         Địa chỉ : 16 Đinh Tiên Hoàng - Tp.Nha Trang

·         ĐT:  058 355 1579 – 360 63 79

·         Số tài khoản :  0061001116963       Mở tại Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank)

Lưu ý

-     Thời gian hợp lệ để Công ty  nhận giấy báo thanh toán bằng chuyển tiền ngân hàng là trước 1 ngày so với thời gian giao hàng.

-     Nếu Khách hàng mua hàng để tặng, Công ty sẽ nhận thanh toán trước, sau đó hàng được chuyển đến địa chỉ Khách hàng yêu cầu trong phiếu giao hàng của Nhân Phước.