Thông Tin Tài Khoản Ngân hàng

Nhận thanh toán trực tuyến qua tài khoản
Chuyển xong vui lòng alo 058. 3.60.63.79 - 098.318.31.31

 

Chủ tài khoản: PHẠM VĂN NHÂN 
TK: 0061000926209 - Ngân Hàng Vietcombank (NH Ngoại Thương) - Chi Nhánh Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa

 

Chủ tài khoản: PHẠM VĂN NHÂN 
TK: 711A27953057 - Ngân Hàng Vietinbank (NH Công Thương)- Chi Nhánh Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa

 

Chủ tài khoản: BÙI THỊ THANH PHƯỚC 
TK: 4707205019593 - Ngân Hàng Agribank (NH NN PT NT) - Chi Nhánh Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa

 

Chủ tài khoản: BÙI THỊ THANH PHƯỚC 
TK: 0104090499 - Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa

 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VI TÍNH NHÂN PHƯỚC
TK: 0061001036632 - Ngân Hàng Vietcombank (NH Ngoại Thương) - Chi Nhánh Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa