Thông Tin Tài Khoản Ngân hàng

 

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHÂN PHƯỚC
TK: 0061001116963 - Ngân Hàng Vietcombank (NH Ngoại Thương) - Chi Nhánh Thành Phố Nha Trang – Khánh Hòa