Hiển thị:
Trang
CPU AMD Ryzen 5 1600  3.2 GHz (3.6 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads

CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz (3.6 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads

CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz (3.6 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads

4.750.000 VNĐ

CPU AMD Ryzen 5 1600X  3.6 GHz (4.0 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads

CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz (4.0 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads

CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz (4.0 GHz with boost) / 19MB / 6 cores 12 threads

5.300.000 VNĐ

AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1950X

AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1950X

AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1950X

2.550.000 VNĐ

AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1920X

AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1920X

AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1920X

19.990.000 VNĐ

AMD RYZEN 7 2700X PROCESSOR WITH WRAITH PRISM LED COOLER

AMD RYZEN 7 2700X PROCESSOR WITH WRAITH PRISM LED COOLER

AMD RYZEN 7 2700X PROCESSOR WITH WRAITH PRISM LED COOLER

9.300.000 VNĐ

AMD RYZEN 7 2700 PROCESSOR WITH WRAITH SPIRE LED COOLER

AMD RYZEN 7 2700 PROCESSOR WITH WRAITH SPIRE LED COOLER

AMD RYZEN 7 2700 PROCESSOR WITH WRAITH SPIRE LED COOLER

8.000.000 VNĐ

AMD RYZEN 5 2600X PROCESSOR WITH WRAITH SPIRE COOLER

AMD RYZEN 5 2600X PROCESSOR WITH WRAITH SPIRE COOLER

AMD RYZEN 5 2600X PROCESSOR WITH WRAITH SPIRE COOLER

6.050.000 VNĐ

AMD RYZEN 5 2600 PROCESSOR WITH WRAITH STEALTH COOLER

AMD RYZEN 5 2600 PROCESSOR WITH WRAITH STEALTH COOLER

AMD RYZEN 5 2600 PROCESSOR WITH WRAITH STEALTH COOLER

5.250.000 VNĐ

CPU AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz (có nhân VGA)

CPU AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz (có nhân VGA)

CPU AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz (có nhân VGA)

2.510.000 VNĐ

CPU AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz (có nhân VGA)

CPU AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz (có nhân VGA)

CPU AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz (có nhân VGA)

3.990.000 VNĐ

AMD Ryzen™ 7 1800X

AMD Ryzen™ 7 1800X

AMD Ryzen™ 7 1800X

8.850.000 VNĐ

AMD Ryzen™ 7 1700X

AMD Ryzen™ 7 1700X

AMD Ryzen™ 7 1700X

8.200.000 VNĐ

AMD Ryzen™ 7 1700

AMD Ryzen™ 7 1700

AMD Ryzen™ 7 1700

7.990.000 VNĐ

AMD Ryzen™ 5 1600X

AMD Ryzen™ 5 1600X

AMD Ryzen™ 5 1600X

5.499.000 VNĐ

AMD Ryzen™ 5 1600

AMD Ryzen™ 5 1600

AMD Ryzen™ 5 1600

5.299.000 VNĐ

AMD Ryzen™ 5 1400

AMD Ryzen™ 5 1400

AMD Ryzen™ 5 1400

3.990.000 VNĐ

AMD Ryzen™ 3 1200

AMD Ryzen™ 3 1200

AMD Ryzen™ 3 1200

2.650.000 VNĐ

AMD Ryzen™ 3 1300X

AMD Ryzen™ 3 1300X

AMD Ryzen™ 3 1300X

3.100.000 VNĐ

CPU AMD Ryzen 5 1500X

CPU AMD Ryzen 5 1500X

CPU AMD Ryzen 5 1500X

4.170.000 VNĐ

CPU AMD X4 840 Kaveri FM2+ (chính hãng)

CPU AMD X4 840 Kaveri FM2+ (chính hãng)

CPU AMD X4 840 Kaveri FM2+ (chính hãng)

1.515.000 VNĐ

AMD KAVERI A8-7600

AMD KAVERI A8-7600

AMD KAVERI A8-7600

2.050.000 VNĐ