Hiển thị:
Trang
DAHUA DHI-NVR4232 - ĐẦU GHI 32 KÊNH IP

DAHUA DHI-NVR4232 - ĐẦU GHI 32 KÊNH IP

DAHUA DHI-NVR4232 - ĐẦU GHI 32 KÊNH IP

4.630.000 VNĐ

DAHUA DHI-NVR4216 - ĐẦU GHI 16 KÊNH IP

DAHUA DHI-NVR4216 - ĐẦU GHI 16 KÊNH IP

DAHUA DHI-NVR4216 - ĐẦU GHI 16 KÊNH IP

3.655.000 VNĐ

DAHUA DHI-NVR4108H - ĐẦU GHI 8 KÊNH IP

DAHUA DHI-NVR4108H - ĐẦU GHI 8 KÊNH IP

DAHUA DHI-NVR4108H - ĐẦU GHI 8 KÊNH IP

2.080.000 VNĐ

DAHUA DHI-NVR4104H - ĐẦU GHI  4 KÊNH IP

DAHUA DHI-NVR4104H - ĐẦU GHI 4 KÊNH IP

DAHUA DHI-NVR4104H - ĐẦU GHI 4 KÊNH IP

1.990.000 VNĐ

DAHUA NVR4104-W - ĐẦU GHI 4 KÊNH IP

DAHUA NVR4104-W - ĐẦU GHI 4 KÊNH IP

DAHUA NVR4104-W - ĐẦU GHI 4 KÊNH IP

3.020.000 VNĐ

DAHUA NVR2108HS-S2 - ĐẦU GHI 8 KÊNH IP

DAHUA NVR2108HS-S2 - ĐẦU GHI 8 KÊNH IP

DAHUA NVR2108HS-S2 - ĐẦU GHI 8 KÊNH IP

1.400.000 VNĐ

DAHUA NVR2104HS-S2 - ĐẦU GHI  4 KÊNH IP

DAHUA NVR2104HS-S2 - ĐẦU GHI 4 KÊNH IP

DAHUA NVR2104HS-S2 - ĐẦU GHI 4 KÊNH IP

1.235.000 VNĐ

DAHUA HCVR5432L-S2 - ĐẦU GHI  32 KÊNH

DAHUA HCVR5432L-S2 - ĐẦU GHI 32 KÊNH

DAHUA HCVR5432L-S2 - ĐẦU GHI 32 KÊNH

19.100.000 VNĐ

DAHUA HCVR5424L-S2 - ĐẦU GHI 24 KÊNH

DAHUA HCVR5424L-S2 - ĐẦU GHI 24 KÊNH

DAHUA HCVR5424L-S2 - ĐẦU GHI 24 KÊNH

16.100.000 VNĐ

DAHUA HCVR4232AN-S2 - ĐẦU GHI 32 KÊNH

DAHUA HCVR4232AN-S2 - ĐẦU GHI 32 KÊNH

DAHUA HCVR4232AN-S2 - ĐẦU GHI 32 KÊNH

7.350.000 VNĐ

DAHUA HCVR4224AN-S2 ĐẦU GHI 24 KÊNH

DAHUA HCVR4224AN-S2 ĐẦU GHI 24 KÊNH

DAHUA HCVR4224AN-S2 ĐẦU GHI 24 KÊNH

5.750.000 VNĐ

DAHUA HCVR7108H-S3 FULL HD ĐẦU GHI 8 KÊNH

DAHUA HCVR7108H-S3 FULL HD ĐẦU GHI 8 KÊNH

DAHUA HCVR7108H-S3 FULL HD ĐẦU GHI 8 KÊNH

3.750.000 VNĐ

DAHUA HCVR7104H-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH FULL HD

DAHUA HCVR7104H-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH FULL HD

DAHUA HCVR7104H-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH FULL HD

2.815.000 VNĐ

DAHUA HCVR5216AN-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

DAHUA HCVR5216AN-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

DAHUA HCVR5216AN-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

4.850.000 VNĐ

DAHUA HCVR5116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

DAHUA HCVR5116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

DAHUA HCVR5116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

5.320.000 VNĐ

DAHUA HCVR5108HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH

DAHUA HCVR5108HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH

DAHUA HCVR5108HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH

2.780.000 VNĐ

DAHUA HCVR5014HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH

DAHUA HCVR5014HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH

DAHUA HCVR5014HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH

1.810.000 VNĐ

DAHUA HCVR4116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

DAHUA HCVR4116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

DAHUA HCVR4116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH

3.395.000 VNĐ

DAHUA HCVR4108HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH

DAHUA HCVR4108HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH

DAHUA HCVR4108HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH

2.170.000 VNĐ

DAHUA HCVR4104HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH

DAHUA HCVR4104HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH

DAHUA HCVR4104HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH

1.520.000 VNĐ

DAHUA XVR5116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR5116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR5116HS-S3 ĐẦU GHI 16 KÊNH HDCVI

4.570.000 VNĐ

DAHUA XVR5018HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR5018HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR5018HS-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH HDCVI

2.415.000 VNĐ

DAHUA XVR4108C-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR4108C-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR4108C-S3 ĐẦU GHI 8 KÊNH HDCVI

1.870.000 VNĐ

DAHUA XVR4104C-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR4104C-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR4104C-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH HDCVI

1.210.000 VNĐ

Dahua XVR5116HS-S3 Đầu ghi 16 kênh HDCVI

Dahua XVR5116HS-S3 Đầu ghi 16 kênh HDCVI

Dahua XVR5116HS-S3 Đầu ghi 16 kênh HDCVI

4.650.000 VNĐ

Dahua XVR5108HS Đầu ghi 8 kênh HDCVI

Dahua XVR5108HS Đầu ghi 8 kênh HDCVI

Dahua XVR5108HS Đầu ghi 8 kênh HDCVI

2.495.000 VNĐ

DAHUA XVR5014HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR5014HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH HDCVI

DAHUA XVR5014HS-S3 ĐẦU GHI 4 KÊNH HDCVI

1.590.000 VNĐ

DAHUA XVR4116HS-S3 Đầu ghi 16 kênh HDCVI

DAHUA XVR4116HS-S3 Đầu ghi 16 kênh HDCVI

DAHUA XVR4116HS-S3 Đầu ghi 16 kênh HDCVI

2.940.000 VNĐ

DAHUA XVR4108HS-S3 Đầu ghi 8 kênh HDCVI

DAHUA XVR4108HS-S3 Đầu ghi 8 kênh HDCVI

DAHUA XVR4108HS-S3 Đầu ghi 8 kênh HDCVI

1.895.000 VNĐ

DAHUA XVR4104HS-S3 Đầu ghi 4 kênh HDCVI

DAHUA XVR4104HS-S3 Đầu ghi 4 kênh HDCVI

DAHUA XVR4104HS-S3 Đầu ghi 4 kênh HDCVI

1.575.000 VNĐ

DAHUA DH-HCVR7116H-4M Đầu ghi 16 kênh HDCVI

DAHUA DH-HCVR7116H-4M Đầu ghi 16 kênh HDCVI

DAHUA DH-HCVR7116H-4M Đầu ghi 16 kênh HDCVI

4.570.000 VNĐ

DAHUA DH-HCVR7108H-4M Đầu ghi 8 kênh HDCVI

DAHUA DH-HCVR7108H-4M Đầu ghi 8 kênh HDCVI

DAHUA DH-HCVR7108H-4M Đầu ghi 8 kênh HDCVI

2.950.000 VNĐ

DAHUA DH-HCVR7104H-4M Đầu ghi 4 kênh HDCVI

DAHUA DH-HCVR7104H-4M Đầu ghi 4 kênh HDCVI

DAHUA DH-HCVR7104H-4M Đầu ghi 4 kênh HDCVI

2.135.000 VNĐ