Hiển thị:
Trang
Intel DBS2600CW2R - Dual Xeon E5-2600V4 Server Board

Intel DBS2600CW2R - Dual Xeon E5-2600V4 Server Board

Intel DBS2600CW2R - Dual Xeon E5-2600V4 Server Board

11.000.000 VNĐ

Intel® Server Board S2600CO4 (Sử dụng cho V1,2)

Intel® Server Board S2600CO4 (Sử dụng cho V1,2)

Intel® Server Board S2600CO4 (Sử dụng cho V1,2)

7.000.000 VNĐ

Intel® Server Board S1200SPS

Intel® Server Board S1200SPS

Intel® Server Board S1200SPS

3.199.000 VNĐ

Mainboard Intel® Server S1200V3RPS

Mainboard Intel® Server S1200V3RPS

Mainboard Intel® Server S1200V3RPS

3.350.000 VNĐ