Hiển thị:
Trang
MÁY BỘ ONEBOT AIO L2416A-G3900 23.8 inches

MÁY BỘ ONEBOT AIO L2416A-G3900 23.8 inches

MÁY BỘ ONEBOT AIO L2416A-G3900 23.8 inches

10.680.000 VNĐ

MÁY BỘ ONEBOT AIO L2216 21.5 inches

MÁY BỘ ONEBOT AIO L2216 21.5 inches

MÁY BỘ ONEBOT AIO L2216 21.5 inches

8.790.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i7BNH

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i7BNH

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i7BNH

13.200.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i5BNH

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i5BNH

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i5BNH

11.000.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i3BNH

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i3BNH

Máy tính để bàn PC BOXNUC7i3BNH

8.600.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC BOXNUC6CAYH

Máy tính để bàn PC BOXNUC6CAYH

Máy tính để bàn PC BOXNUC6CAYH

3.980.000 VNĐ

Máy tính để bàn BOXNUC6I3SYH

Máy tính để bàn BOXNUC6I3SYH

Máy tính để bàn BOXNUC6I3SYH

7.500.000 VNĐ

Bộ Intel® NUC NUC7i7BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ Intel® NUC NUC7i7BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ Intel® NUC NUC7i7BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™

Liên hệ

Bộ Intel® NUC NUC7i3BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ Intel® NUC NUC7i3BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ Intel® NUC NUC7i3BNHX1 với bộ nhớ Intel® Optane™

Liên hệ

Bộ Intel® NUC Kit NUC7i5BNHX1 với Bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ Intel® NUC Kit NUC7i5BNHX1 với Bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ Intel® NUC Kit NUC7i5BNHX1 với Bộ nhớ Intel® Optane™

Liên hệ

Máy tính để bàn BOXNUC5I7RYH

Máy tính để bàn BOXNUC5I7RYH

Máy tính để bàn BOXNUC5I7RYH

12.050.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC BOXNUC5I5RYH

Máy tính để bàn PC BOXNUC5I5RYH

Máy tính để bàn PC BOXNUC5I5RYH

9.360.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC BOXNUC5I3RYH

Máy tính để bàn PC BOXNUC5I3RYH

Máy tính để bàn PC BOXNUC5I3RYH

7.200.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC BOXNUC5PGYH0AJ

Máy tính để bàn PC BOXNUC5PGYH0AJ

Máy tính để bàn PC BOXNUC5PGYH0AJ

6.100.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC BOXNUC5CPYH

Máy tính để bàn PC BOXNUC5CPYH

Máy tính để bàn PC BOXNUC5CPYH

3.680.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC NUC3i404SM

Máy tính để bàn PC NUC3i404SM

Máy tính để bàn PC NUC3i404SM

6.730.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC NUC3704SM

Máy tính để bàn PC NUC3704SM

Máy tính để bàn PC NUC3704SM

5.870.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC NUC3054SM

Máy tính để bàn PC NUC3054SM

Máy tính để bàn PC NUC3054SM

4.950.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC NUC3052SM

Máy tính để bàn PC NUC3052SM

Máy tính để bàn PC NUC3052SM

4.770.000 VNĐ

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

4.760.000 VNĐ

Intel® Compute Stick

Intel® Compute Stick

Intel® Compute Stick

3.990.000 VNĐ