Hiển thị:
Trang
Máy tính để bàn PC NUC3i404SM

Máy tính để bàn PC NUC3i404SM

Máy tính để bàn PC NUC3i404SM

6.730.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC NUC3704SM

Máy tính để bàn PC NUC3704SM

Máy tính để bàn PC NUC3704SM

5.870.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC NUC3054SM

Máy tính để bàn PC NUC3054SM

Máy tính để bàn PC NUC3054SM

4.950.000 VNĐ

Máy tính để bàn PC NUC3052SM

Máy tính để bàn PC NUC3052SM

Máy tính để bàn PC NUC3052SM

4.770.000 VNĐ

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

Intel® NUC Kit NUC5PPYH

4.400.000 VNĐ

Intel® Compute Stick

Intel® Compute Stick

Intel® Compute Stick

3.990.000 VNĐ